کلمات کلیدی:ملی شدن صنعت نفت

  1. خانه
  2. ملی شدن صنعت نفت
فیلتر

نقش نماینده قوچان در ملی‌شدن صنعت نفت

اولین‌بار نماینده وقت قوچان در مجلس پیشنهاد ملی‌شدن صنعت نفت ایران را به مصدق داد ماجرای ملی شدن صنعت نفت به قلم

اطلاعات بیشتر