علی اکبر مروجان

هنر خوشنویسی در قوچان

هنر خوشنویسی در قوچان نیم نگاهی به گذشته ها و جلوه هایی از معرفت کارنامه ی هنر خوشنویسی در قوچان، هم از بُعد تاریخی و هم از لحاظ تلاش و تکاپوی هنری در چند دهه ی اخیر پربار و درخشان است و بایسته است که گام های استواری در تبیین هر دو منظور یعنی «احوال […]

ادامه مطلب

گفتگو با استاد حسین خیامی

گفتگو با استاد حسین خیامی جناب استاد خیّامی، برای آشنایی بیش‌تر خوانندگان چند جمله‌ای از خودتان بگویید، از دوران کودکی و نوجوانی و از قوچان در آن سال‌ها. پیش از اینکه درباره زندگی و احوال زمان کودکی و نوجوانی خود در قوچان بگویم، لازم می‌دانم به قدر سال‌هایی که در آنجا بودم، بطور کوتاه مطالبی […]

ادامه مطلب