حکومت قاجار

سریال ایستاده در تاریخ

سریال تاریخی “ایستاده در تاریخ” به کارگردانی و تهیه کنندگی حسین فیروزه این سریال یک دوره تاریخی از شمال خراسان را روایت میکند که در آن اتفاقات تاریخی رخ داده است. هشتاد سال روایت تاریخ اقوام شمال خراسان در اعتراض به قرارداد ترکمنچای ، پاریس و آخال که منجر به جدایی روستای فیروزه از پیکره […]

ادامه مطلب