کلمات کلیدی:ابوالقاسم بزرگ نيا قوچاني

  1. خانه
  2. ابوالقاسم بزرگ نيا قوچاني
فیلتر

ابوالقاسم بزرگ نیا قوچانی

مشاهیر قوچان  ابوالقاسم بزرگ نیا قوچانی دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا، فرزند میرزا محمود در سال ۱۳۱۳ ش. در خانواده ای

اطلاعات بیشتر