حسین فیروزه

حسین فیروزه در سال ۱۳۶۸ در شهرستان قوچان متولد شد. دوران تحصیلی را در این شهر گذارند و همزمان با تحصیل وارد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شد و گام های ارزنده ای را برای معرفی شهرستان قوچان برداشت. از جمله فعالیت های وی در زمینه های مختلف می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

مطبوعاتی:
سردبیر و مدیر مسئول نشریه تبوراک
سردبیر نشریه آوای قوچان
سردبیر فصل نامه صدای دانشجو (نشریه تشکل های سیاسی کشور)
سردبیر نشریه اترک

فرهنگی:
نویسنده کتاب “شهدای ترور” به همراه دکتر علیرضا یاقوتی
نویسنده کتاب “ناجیان آبادان”
نویسنده کتاب “فرهنگ نامه شهدای قوچان”
سردبیر و گردآورنده ویژه نامه قوچان شناسی ۱
سردبیر و گردآورنده ویژه نامه قوچان شناسی ۲
سردبیر و گردآورنده ویژه نامه قوچان شناسی ۳
دبیر همایش “شب تاریخ قوچان” تجلیل از مفاخر حوزه تاریخ قوچان

هنری و سینمایی:
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایی “مشتاقی و مهجوری”
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند “کانیمال”
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند “شاکری”
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند “جابانی”

سیاسی:
دبیر مجمع اسلامی دانشجویی شهرستان قوچان
دبیرکل تشکل های سیاسی مستقل دانشگاه های آزاد کشور
عضو شورای سیاست گذاری ستاد جوانان اصلاح طلب کشور در سال ۹۲